Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Dackehöjden

 

Husen på Dackhöjden stod färdiga i slutet av 1960-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av 120 lägenheter på Snapphanevägen 1-20. Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Inventeringen av renoveringsbehovet gjordes klart under 2022. Under 2023 påbörjas det intensiva arbetet med projektering av områdets fastigheter, som bland annat innebär att ta fram nya bygghandlingar, tekniska beskrivningar och ansökan om bygglov. De första renoveringsarbetena planeras komma igång i början av nästa år.

Vi går ut med en separat information när det börjar bli dags för detta.


Kontaktuppgifter projektet

 

Järfällahus projektteam

Sandra Dickman, Sunny Shariatmadari, Csaba Bergström
Mejl: vi.renoverar@jarfallahus.se
Tel. 08-580 836 88

 

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN