Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Sångvägen


Husen på Sångvägen och Nibblevägen byggdes i början av 1970-talet och ledningar och elanläggningar börjar bli gamla och är i stort behov av renovering. Vi har därför börjat planera för renovering av 462 lägenheter på Sångvägen 8-60 och Nibblevägen 3-31. I projektet planeras också för upprustning av garaget. Renoveringsarbetet kommer att pågå under några år och utföras etappvis.

Inventering av renoveringsbehovet gjordes under 2022. Nu pågår det intensiva arbetet med projektering av områdets fastigheter, som bland annat innebär att ta fram nya bygghandlingar, tekniska beskrivningar och ansökan om bygglov. De första renoveringsarbetena planeras komma igång i september i låghusen som sedan fortsätter till höghusen.

Vi har också haft informationsmöten och bildat samrådsgrupper. Innan sommaren håller vi nya informationsmöten med berörda hyresgäster för att ge aktuell information kring att det börjar närma sig renoveringsstart.

Vi kommer att starta renoveringarna på låghusen (Sångvägen 12-38 + Nibblevägen 3-25) som du kan läsa om via länken nedan

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN