Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Lägenhetsbyte Direktbyte

Om direktbyte

När du byter lägenhet med någon annan kallas det för Direktbyte. För att kunna göra ett sådant byte inom Järfällahus, eller med någon boende hos en annan hyresvärd, behöver du lämna in blanketten Bytesansökan. Pdf, 491.6 kB. Ärendet hanteras av våra uthyrare som gör en bedömning om lägenhetsbytet godkänns eller ej. Ansökan bör göras i god tid, gärna tre månader i förväg.

Du behöver uppfylla följande kriterier:

 • Du måste ha beaktansvära skäl för att få göra ett direktbyte.
 • Vid byte av lägenhet gör vi en inkomstprövning.
 • Du behöver ha goda boendereferenser i ditt nuvarande boende.
 • ​Vid externa byten gör vi en kreditkontroll.
 • Innan bytet ska lägenheten besiktigas och godkännas av en representant från Järfällahus.

Så här går ett lägenhetsbyte till:

 1. Båda parterna i bytet fyller i, undertecknar och lämnar in blanketten Bytesansökan. Pdf, 491.6 kB.
 2. Du behöver lämna in familjebevis. Om du byter till en lägenhet med högre hyra lämnar du också in inkomstuppgifter.
 3. En besiktning utförs av vår besiktningsman. Båda parter ska närvara vid besiktningstillfället. Om en kostnad uppstår för onormalt slitage ska denna vara reglerad (betalad) innan ett nytt avtal kan tecknas.

Vi kontaktar dig för kontraktskrivning när din ansökan är godkänd.

Viktigt att veta:

 • Garage- eller fordonsplats ingår som regel inte i bytet.
 • Vid bostadsbyte nollställs din kötid hos Järfällahus.
 • Omflyttning får inte ske innan besiktning och kontraktsskrivnings har genomförts.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN