Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Uthyrning i andrahand


Hyreslagen tillåter uthyrning i andra hand exempelvis vid tillfälliga studier på annan ort eller om du vill prova på ett samboliv utan att släppa den lägenhet du har.

Lämna in blanketten Ansökan om uthyrning i andra hand. Pdf, 496.1 kB. i god tid. På sommaren kan handläggningstiden vara något förlängd.

Regler för uthyrning i andra hand

  • Järfällahus medger uthyrning i andra hand i upp till 6 månader. I vissa fall kan längre tid beviljas.

  • Om du ska vistas utomlands under uthyrningstiden måste du lämna fullmakt till någon som bor i Sverige.

  • Viktigt! Trots att någon annan bor i din lägenhet, är det fortfarande du som står på förstahandskontraktet. Det innebär att du bär det yttersta ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts. Om din andrahandshyresgäst missköter sig, är det alltså fortfarande du som är ansvarig.

Såhär går det till:

  1. Du fyller i, undertecknar och lämnar in blanketten Ansökan om uthyrning i andra hand med fullmakt om så krävs.

  2. Lämna också in handlingar som styrker orsaken till att du hyr ut i andra hand. Det kan t ex vara intagningsbevis till en utbildning utanför Stor-Stockholm.

  3. Järfällahus godkänner eller avslår uthyrningen i andra hand.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN