Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Får jag överlåta mina köpoäng till någon?

Nej, kötid/köpoäng kan inte överlåtas till annan person.


Undantag från regeln kan göras vid dödsfall eller om den köande permanent flyttar till ett vårdboende. Då kan poängen flyttas över till kvarvarande make/maka, registrerad partner eller sambo under förutsättning att paret varaktigt bott tillsammans under äktenskapsliknande former under minst tre år. Kontroll mot folkbokföringen görs. Kontakta Järfällahus om du önskar överlåtelse av köpoäng.


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN