Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Enkla eljobb


Vad gör du om elen slutar fungera? Hur felsöker du och byter säkringar och proppar? Det här är en av tio filmer som lär dig som bor i lägenhet att sköta sysslor i och kring hemmet. Filmerna finns textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska.​

Om jordfelsbrytaren utlöses

Om strömmen går i din lägenhet är det oftast jordfelsbrytaren eller en säkring som har slagit ifrån. Elcentralen sitter oftast i din hall, kök eller i en garderob.
Om din el slutar fungera så kan du börja med att öppna luckan till din elcentral för att se om det är jordfelsbrytaren eller någon av säkringarna som har slagit ifrån. Bredvid elcentralen finns en tavla med information om vilken del av din lägenhet som belastar en viss säkring.
Din jordfelsbrytare kan utlösas om t.ex. en elektrisk apparat är felkopplad eller om det t ex kommit fukt i ett eluttag. Detta är en säkerhetsfunktion för att förhindra att elektrisk utrustning skadas eller att någon person får el i sig vid ett eventuellt elfel. Börja med att koppla ur den elektriska apparat du senast satte i. Prova sedan att återställa jordfelsbrytaren genom att antingen trycka in eller trycka upp knappen beroende på vilken jordfelsbrytare du har. Slå därefter på säkringarna en i taget, till dess att du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.
Börja med att koppla ur den elektriska apparat du senast satte i. Prova sedan att återställa jordfelsbrytaren genom att antingen trycka in eller trycka upp knappen beroende på vilken jordfelsbrytare du har. Slå därefter på säkringarna en i taget, till dess att du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån. Om du inte hittar något fel kontakta vår felanmälan.

Byta Säkring

I ditt proppskåp sitter säkringar som skyddar elsystemet från överbelastning. Om du har många apparater inkopplade på samma säkring kan den gå sönder vilket leder till att strömmen bryts. I ditt proppskåp finns det antingen vippknappar eller porslinssäkringar. Har du en vippknapp i elcentralen ska den stå uppåt för att det ska fungera, är den i nedfällt läge kan du testa att trycka upp den. Har du porslinssäkringar kan du behöva byta ut den som gått sönder. På varje säkring finns en färgprick. Om färgpricken har lossnat är säkringen trasig och behöver bytas ut. Koppla i sådana fall ur samtliga apparaterna och byt den trasiga säkringen till en ny med samma färg/styrka. Slår den ändå av efter detta är det något fel och då får du göra en felanmälan.

Byta lysrör

Om lysröret i köket eller badrummet börjar blinka eller tar lång tid att tändas är det dags att byta ut det. Ett lysrör som blinkar kan innebära en ökad brandrisk så det är viktigt att byta ut det så snart som möjligt.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN