Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Vårt miljöarbete


Järfällahus satsar på god miljö, både i varje enskild lägenhet, i våra områden och på ett mer övergripande sätt för att värna om natur och gemensamma resurser. Företaget har därför tilldelats Järfälla kommuns miljödiplom. Nu fortsätter arbetet med ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Om miljödiplom

Företag, föreningar och förvaltningar i Järfälla kommun kan tilldelas miljödiplom. Järfälla kommuns miljödiplom på kommunstyrelseförvaltningen är huvudansvarig för arbetet och garanterar att de företag som tilldelats diplomet har ett långsiktigt och seriöst miljöarbete. Miljödiplom bygger på Svensk Miljöbas kriterier.

Några av våra miljöåtgärder:

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som 300 aktörer utöver Järfällahus har skrivit under. Detta innebär att Järfällahus tillsammans med de 300 andra strävar efter att Sverige ska drivas utan fossila bränslen och utsläpp som tillhör dem, inom de kommande åren men senast 2045. Mer om detta finns att läsa på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Klimatinitiativet 

Allmännyttans klimatinitiativ syftar till en fossilfri allmännytta samt en 30-procentig sänkning av energianvändningen per kvadratmeter till år 2030. 110 allmännyttiga bostadsbolag har redan skrivit på avsiktsförklaringen utöver Järfällahus. Mer om klimatinitiativet finns att läsas om på Sveriges Allmänyttas webbplats.

 

 

Källsortering

Järfällahus tillhörde de första bostadsbolagen i Sverige som satsade stort på fullt utbyggd källsortering. Vi arbetar ständigt mot målet att kunna erbjuda alla våra hyresgäster tillgång till detta sätt att värna om miljön.
Just nu arbetar vi med att införa matavfallsåtervinning i våra områden.
Läs mera om källsortering här.

Elfordon

De flesta av Järfällahus servicefordon är eldrivna. Våra bilar är dessutom försedda med alkolås.

Laddstolpar

På några ställen finns möjlighet till elladdning av fordon på besöksparkeringar. Det handlar om Vasavägen samt vid Huset på höjden.

Laddboxar

Vi arbetar för att kunna erbjuda möjlighet för den som hyr garageplats av oss att också kunna hyra laddbox.

Spara energi och värna om inomhusmiljön

Att tilläggsisolera i samband med fasadbyten, att byta till nya, mer energieffektiva fönster och att underhålla och förnya värme- och ventilationsanläggningarna i våra hus är viktiga insatser för miljön. Dels sparar vi energi, dels förbättras inomhusklimatet.

Övrigt

  • Våra medarbetare får en grundläggande miljöutbildning.
  • Vi arbetar med miljöanpassade inköp.JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN