Dagens öppettider: 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30
Fyra personer sätter upp post-it-lappar på en glasvägg

Boutveckling

För trygghet och gemenskap

Boutveckling är ett samarbete mellan Järfällahus och Hyresgästföreningen Järfälla. Målet är att öka trivseln och tryggheten i våra bostadsområden. Boutveckling vill ta tillvara de boendes engagemang och kanalisera initiativ för gemenskap, god grannsämja och en tryggare miljö.

På plats i bostadsområdena

Boutvecklingsarbetet bedrivs på lokal nivå ute i bostadsområdena. De lokala hyresgästföreningarna i Järfälla och Järfällahus förvaltare bedriver arbetet tillsammans med alla boende.

 

Länk till: Lokala hyresgästföreningar i Järfälla Länk till annan webbplats.

Boutvecklingsrådet

Beslutande organ för Boutveckling är Boutvecklingsrådet, som består av representanter för både Järfällahus och Hyresgästföreningen Järfälla.

Mål för verksamheten

I boutvecklingsavtalet finns bland annat följande mål uppsatta för verksamheten:

  • Aktiva lokala hyresgästföreningar i alla bostadsområden.
  • Möjlighet till påverkan nära de boende.
  • Trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden.
  • Mindre bus och skadegörelse.
  • Lyhördhet hos Järfällahus för de boendes synpunkter.
  • Ökad trivsel och känsla av delaktighet hos de boende.

Boutveckling omfattas av

  • Aktiviteter på plats i bostadsområdet, t ex: gårdsfest, gårdsstädning med korvgrillning, studiecirkel, påskpyssel, julgransplundring etc.
  • Utemiljön.
  • Allmänna utrymmen när det gäller trygghet och trivsel (trapphus, källare, tvättstugor mm).
  • Kvarterslokalen (föreningslokalen eller gemensamhetslokalen).

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN