Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Fordonsplatser

Krav för att få fordonsplats:

 • Du har ett hyresavtal hos Järfällahus.
 • Du har ingen skuld hos Järfällahus.
 • Du har betalat din hyra utan försening under de senaste sex månaderna.

När någon annan parkerat på din plats

Vi har avtal med Avarn som kontrollerar parkeringarna i våra områden. Skulle någon annan ställa sin bil på din förhyrda plats, kan du dygnet runt ringa Avarn på 08-556 558 20.


Regler och rutiner:

 • Fordonsplatsavtal gäller alltid från den 1:a i varje månad. Infaller den 1:a i månaden på en helgdag, får du parkera på din nya plats först nästkommande vardag.
 • Du signerar avtalet digitalt på Mina sidor på www.jarfallahus.se.
 • När du har tecknat ett avtal hos oss försvinner din kötid.
  Du kan aktivera dig i kön igen och få ny kötid.
 • Tre månaders uppsägningstid gäller alltid.
 • Du kan inte byta en fordonsplats mot en annan. Istället söker du en ny plats och säger upp den första.
 • Tre månaders uppsägningstid gäller.
 • Vi hyr ut en fordonsplats per hushåll.
 • Fordonsplatsen får bara innehålla ett kördugligt fordon (på garageplats även fyra extra däck). Ingen förvaring av andra saker.
 • Fordonet måste vara registrerat som personbil eller motorcykel (ej buss, husbil eller liknande).
 • Du ansvarar själv för städning, sopning, sandning och snöskottning av din fordonsplats.
 • Du får inte tvätta bilen på din fordonsplats.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN