Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Snapphanevägen 24-74

Bild på en röd fasad

Husen på Snapphanevägen byggdes på 1970-talet och är i stort behov av renovering. Alla installationer och ytskikt (rör, elledningar, tapeter, golv, stommar till kök och garderober mm) håller inte längre än en viss tid. När rören börjar bli för gamla och slitna ökar risken för vattenskador och när ytskikten blir för slitna behöver de bytas eller fräschas upp för att lägenheten ska kunna fortsätta fungera som bostad.

 

Även utemiljöer och allmänna utrymmen kan behöva renoveras och fräschas

till, så att det blir en tryggare och trevligare boendemiljö att vistas i.


Kontaktuppgifter projektet


Järfällahus projektteam

Sandra Dickman, Sunny Shariatmadari, Csaba Bergström

Mejl: vi.renoverar@jarfallahus.se
Tel. 08-580 836 88


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN