Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Sångvägen 12-38, Nibblevägen 3-25

Bild på en röd fasad


Husen på Sångvägen och Nibblevägen byggdes i början av 1970-talet och är i stort behov av renovering. Alla installationer och ytskikt (rör, elledningar, tapeter, målade väggar, golv mm) håller inte längre än en viss tid. När rören börjar bli för gamla och slitna ökar risken för vattenskador och när ytskikten blir för slitna behöver de bytas eller fräschas upp för att lägenheten ska kunna fortsätta fungera som bostad.

Även utemiljöer och allmänna utrymmen kan behöva renoveras och fräschas till, så att det blir en tryggare och trevligare boendemiljö att vistas i.


Under 2021-2022 gjorde vi en noggran inventering (behovsbesiktining) av 6 områden som omfattar 3100 lägenheter, behovsbesiktningen visade att upprustningsbehovet är stort. Sång-och Nibblevägen, där husen är byggda på 60-talet, är först ut i renoveringen och planerar att vi startar med låghusen (Sångvägen 12-38 och Nibblevägen 3-25)


Under 2022 har ett team med personal från både Järfällahus och entreprenörer gått runt i området och tagit reda på vad som behöver göras i husen. Då tittade man på gårdar, garage, tvättstugor, allmänna utrymmen och inne i själva lägenheterna.

Behovsbesiktningen visade att den på de flesta installationerna i ert hus har uppnått den tekniska livslängden och behöver bytas ut.

I juni 2022 godkände Järfällahus styrelse att vi ska påbörja planeringen efter rapporten som inventeringen (behovsbesiktningen) visade.

Övergripande visade rapporten:

I din Bostad behövs:

- Totalrenovering av kök & badrum (där stambyte är inräknat)
- Nya fönster och balkongdörrar
- Åtgärder av ventilation
- Renovering/uppgradering av värmesystem
- Byte av vattenledningar (varm/kallvatten)
- Nymålade väggar och tak och nytt golv
- Nya garderober & förvarningssystem


Trygghetsåtgärdet och allmänna utrymmen:
Järfällahus har under de senaste åren satsat på tryggare och trivsammare områden. Som ett led i att öka tryggheten i ert område renoverar Järfällahus garaget som löper under hela området. För att fortsätta bolagets arbete med att öka tryggheten i området kommer vi i samband med renoveringarna i din bostad även att:

- Förstärka entréporter och byta ut till brytsäkra dörrar till allmänna utrymmen.
- Uppdatera belysningen i källargångar. Även målning av fasader för att ljusa upp området.
- Passagesystem (brickläsarna) uppgraderas, sätter även ut brickläsare där de idag används nycklar (till källare och förråd osv)
- Förstärka entréporter.


Vi kommer även passa på att måla trapphus, källare förråd, cykelrum och barnvagnsrum.

De största trygghetsåtgärderna i området är uppflyttandet av tvättstugor till markplan samt att man stänger nedgångarna från trapphusen, vilket beaktas i garageprojektet. Du kan läsa mer om garagerenoveringen HÄR!

Nästa steg i renoveringen

Under våren 2023 kommer vi att börja planera arbetet, det brukar kallas för projektering. Då ritar arkitekter och andra projektörer upp ritningar och gör beskrivningar över vad som ska genomföras. Parallellt med det ska ni boende ha möten i samrådsgrupperna och säga vad ni tänker och tycker.


Du och dina grannar ska känna er väl informerade och delaktiga under hela renoveringsprocessen. Under vägens gång har vi olika steg för att ni ska känna er så trygga och delaktiga som möjlig.


Vi har vid två tillfällen haft informationsmöten:

Informationsmöte 1 (14 och 15 september 2021): Vi informerade om varför vi ska renovera och hur renoveringsprocessen skulle se ut, steg för steg.
Informationsmöte 2 (27 september 2022): Vi gick igenom behovsbesiktningen och vad vi behöver göra i eran lägenhet och byggnad.


Samrådsgrupp

Att du som hyresgäst får möjlighet att påverka det som ska utföras är viktigt för oss. Därför kommer vi bilda samrådsgrupper med dig och dina grannar nu under våren 2023. Som deltagare i samrådsgruppen representerar du dina grannars åsikter och önskemål.

Gruppen kommer tillsammans med oss och hyresgästföreningen påverka vad som ska ingå i renoveringen. Vi ska tillsammans hitta förslag på renoveringspaket, utöver nödvändig grundrenovering. Givetvis ska vi försöka tillgodose så många önskemål som är möjligt, men det är också viktigt att komma ihåg att allt inte är möjligt att göra. Det är husens fortsatta hållbarhet som i första hand måste säkerställas.

Gruppen kommer att träffas vid minst tre tillfällen för att diskutera förslag på renoveringspaket.

Vi kommer också ha en dialog med samrådsgruppen undertiden själva renoveringen pågår. I den dialogen pratar vi om det pågående arbete, eventuella justeringar och störningar. Samrådsgruppen får också ta del av protokollet från slutbesiktningen.

Första träffen med samrådegruppen hölls den 12 april 2023


Medgivandeblankett

Innan vi påbörjar arbetet i din lägenhet kommer vi ta in ett medgivande från dig som säger vad vi ska göra och att du godkänner att vi utför arbetet i ditt hem. Denna blankett skickar vi ut när det är bestämt vilka renoveringsåtgärder som kommer att göras i ditt hus.


För att en hyresvärd ska få renovera i fastigheten så krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna. För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna och för lägenheten krävs ett godkännande av den berörda hyresgästen. Om någon säger nej till åtgärderna i lägenheten har hyresvärden möjlighet att vända sig till Hyresnämnden för att avgöra om renoveringen anses rimlig ändå. Det här beskrivs närmare i Hyreslagen (Jordabalken 12 kap §18d).Bo kvar eller tillfälligt flytta?

Beroende på hur omfattande renoveringarna är så ser man om de boende kan bo kvar eller måste flytta till ett tillfälligt boende under de veckor arbetet utförs. I behovsbeskrivningen kan vi se att er byggnad behöver en omfattande renovering, det kommer innebära att stora delar av ditt boende kommer att bli påverkat och att ni med stor sannolikhet kommer behövas flyttas under tiden arbetet pågår. Vi kommer i god tid att kontakta dig så vi kan planera den tillfälliga flytten tillsammans för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt.


Vi kommer att erbjuda dig en evakuerings lägenhet i samråd med dig, därför kommer vi innan vi startar renoveringen att ha personliga samtal med er för att se till att det blir så bra som möjligt. I dessa samtal tar vi reda på om det är något extra vi behöver tänka på, eller om det finns någon i hushåller som har speciella behov som vi behöver ta hänsyn till.

Om du har frågor redan nu gällande evakueringen kan du kontakta oss, telefonnr och mailadress hittar du längre ner på sidan.

Ersättning och hyra

Under evakueringen så betalar du alltid den lägsta hyran, tex om din hyra idag ligger på 8000kr och flyttar tillfälligt till en lägenhet där hyran ligger på 7000kr, betalar du den lägre hyran dvs 7000kr.
Ordnar du ett eget boende under tiden renoveringen pågår så får du hela din hyra reducerad.

Alla utlägg och omkostnader får du tillbaka, vid evakuering behöver du adressändra, flytta abonemang osv, det är en kostnad du får tillbaka.


Flytten

Vi på Järfällahus kan hjälpa till med att anlita en flyttfirma och stå för kostnaden (både vid evakueringen och tillbaka flytten).
Många väljer att flytta allting själva och får då en ersättning för det.

Hyran vid tillbakaflytt

Det är många som undrar hur renoveringen kommer påverka hyran. Hyran justeras efter de regler som finns i Sverige och kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen som representerar dig i förhandlingen.

Det som påverkar hyran är de förändringar som görs under renoveringen. Eftersom vi i dagsläget inte vet exakt vad som kommer göras under renoveringen, så vet vi heller inte hur mycket hyran kommer påverkas. Men så fort vi vet mer om detta återkommer vi med mer information.


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN